NOUTATI ADUSE IN DOMENIUL ACHIZITIILOR CLASICE APLICABILE DIN 2016

Proiect-ContaPlus sustine cursul ” NOUTATI ADUSE IN DOMENIUL ACHIZIITIILOR CLASICE APLICABILE DIN 2016″, in luna ianuarie la Brasov.

TEMATICA ABORDATA:

 1. MODIFICARI ADUSE CADRULUI INSTITUTIONAL IN DOMENIUL ACHIZITIILOR PUBLICE.

2. MODIFICARI PRIVIND CADRUL LEGISLATIV – ARMONIZAREA DIRECTIVEI EUROPENE NR. 24/2014 LA LEGISLATIA NATIONALA:

a. reguli aplicabile;

b. criteriile de calificare/selectie si criteriile de atribuire;

c. procedurile pentru atribuirea contractelor;

d. solutionarea contestatiilor.

3. MODIFICARI ADUSE LEGISLATIEI CU PRIVIRE LA SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR IN DERULAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE PUBLICA SI  DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR.

4. MANAGEMENTUL RISCURILOR IN DOMENIUL ACHIZITIILOR PUBLICE:

a. Planificarea achizitiilor publice – etapa importanta in derularea contractelor de achizitie publica;

b. Implicatiile Studiilor de fezabilitate (SF) si a Proiectelor tehnice (PT) pentru intocmirea Caietelor de sarcini, la procedurile pentru atribuirea contractelor de lucrari;

c. Rolul si locul cheltuielilor „diverse si neprevazute” cuprinse in Devizul general de lucrari, pentru derularea cu succes a contractelor de lucrari;

d. Jurisprudenta nationala si europeana cu privire la interpretarea sintagmei de „imprevizibilitate”, in aplicarea procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare: corelatii intre imprevizibilitate, note de renuntare, note de consumuri suplimentare si nevoia de schimbare a solutiei tehnice initiale in desfasurarea contractelor de lucrari.

5. DEZBATERI FINALE.

 

Posteaza comentariu