EVALUATOR PROIECTE

Proiect Conta Plus sustine in luna octombrie la Bucuresti cursul “EVALUATOR PROIECTE”.

LECTOR INVITAT •• Irina COLCERU •• Evaluator proiecte, manager proiect, consultant international (vasta experienta in managementul proiectelor, implementarea contractelor FIDIC, proiecte/programe internationale – Phare, EU, Fonduri Structurale, World Bank, IBRD, USAID, DFID etc.; in prezent este consultant intr-o serie de proiecte finantate de Uniunea Europeana, fiind implicata atat in implementarea, cat si in evaluarea proiectelor pentru diferite programe operationale – cca. 800 de proiecte evaluate in Romania si in alte tari).

CURS AUTORIZAT A.N.C. (AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CALIFICARI) IN URMA EVALUARII SE OBTINE CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia „Evaluator Proiecte”, Cod COR 241 263, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

INREGISTRAREA LA CURS: Se face in baza transmiterii formularului de inscriere completat la adresa de e-mail office@proiect-contaplus.ro sau la numarul de fax: 0372.004.509

TAXA DE INSTRUIRE: 900 LEI *Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

TAXA DE SERVICII CAZARE (optional): 700 LEI *Taxa include: cazare in regim double (doua nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs. BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!

CONTACT: Telefon: 0730.102.230, Email: office@proiect-contaplus.ro

TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta)

I. NOTIUNI DE BAZA SI NOTIUNI SPECIFICE PRIVIND PROIECTELE SI EVALUAREA PROIECTELOR:

1. Prezentare generala a procesului de evaluare a proiectelor. Evaluarea proiectelor versus selectia proiectelor. Tipurile de evaluari existente;

2. Ciclul managementului proiectelor si cele cinci concepte majore ale evaluarii (Relevanta, Eficienta, Eficacitate, Impactul, Durabilitatea), dar si indicatorii de realizare/masurare;

3. Categorii si tipuri de evaluare, designul evaluarii si metodologii de evaluare, metode aplicate in studiile de evaluare;

4. Expertiza necesara in desfasurarea activitatii de evaluare proiecte.

II. IDENTIFICAREA OBIECTIVELOR SI PRIORITATILOR FINANTATORULUI, VIZATE DE PROIECT, PENTRU SELECTIA PROIECTELOR/A APLICATIILOR:

A. Evaluarea eligibilitatii si evaluarea strategica (relevanta, coerenta, calitate/impact)

1. Ghidul Solicitantului aferent, grila de selectie a proiectelor, incadrari ale criteriilor versus conceptele evaluarii;

2. Legatura intre matricea logica a proiectului si aplicarea conceptelor evaluarii.

B. Evaluarea operationala (management, structura de lucru, resurse)/Procesul de evaluare a proiectelor 1. Proiecte cu investitie versus proiecte fara investitie; 2. Identificarea maturitatii studiilor si analizelor efectuate in proiect/aplicatie (a obiectivelor, a partilor interesate, SWOT, etc.); 3. Analiza si evaluarea modului de redactare a proiectului raportat la obiectivele acestuia sau identificarea corectei formulari a designului proiectului.

III. EVALUAREA OPERATIONALA – ASPECTE TEHNICE SI ECONOMICE ALE PROIECTELOR DE INVESTITII (PROPUNERI DE PROIECTE CE CONTIN LUCRARI):

1. Analiza tehnica a studiilor de fezabilitate sau a PT si DDE, dupa caz; studiul partilor narative si a planselor; tipurile de proiecte si de documente tehnice ce fundamenteaza proiectul/aplicatia (tipuri de investitii: drumuri, canalizari, cladiri, etc. si tipuri de volume de specialitate componente ale documentatiilor tehnico-economice aplicabile, cat si tipuri de studii necesare obligatorii), HG 28/2008;

2. Modalitatea de compunere a partii economice a documentatiilor tehnico-economice (fluxul = antemasuratoriliste de cantitati de lucrari-devize pe categorii, de lucrari-devize pe obiect, devizul general-bugetul proiectului). Modalitati de verificare si evaluare a acestora;

3. Analiza economica si financiara a proiectelor, verificarea logicii celor 3 parti: analiza economica, analiza financiara, riscul si sustenabilitatea proiectului/aplicatiei;

4. Analiza si evaluarea modului de planificare a activitatilor si resurselor;

5. Solicitarea de clarificari, moduri de prezentare ale acestora;

6. Notarea propunerilor de proiecte/determinarea „scoring-ului” si a contractarii;

7. Studii de caz/exemple practice de evaluari, pe diferite grille ale programelor operationale din Romania (POSCCE /IMM-uri si Cercetare, POR /drumuri si centre de afaceri, POSDRU, POS Mediu /Axa 1).

IV. INTREBARI, DEZBATERI

Posteaza comentariu