CURSURI DE CALIFICARE PENTRU ȘOMERI PRIN PROIECTUL “COMBATE ȘOMAJUL”

     Data: 20.04.2015

CURSURI DE CALIFICARE PENTRU ȘOMERI

PRIN PROIECTUL “COMBATE ȘOMAJUL”

 

CONSULTING CENTER SRL – Partener 1 în cadrul proiectului POSDRU/125/5.1/S/133658 cu titlul ”COMBATE ŞOMAJUL”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 5 – Promovarea măsurilor active de ocupare, Domeniul major de intervenție 5.1, anunță începerarea seriei 5 a cursului de inițiere – Comunicare în limba engleză, începând cu data de 17.04.2015 cu desfasurare in Deva, judetul Hunedoara.

Cursurile de formare profesională organizate gratuit prin proiect pentru șomeri, persoane inactive sau în căutare unui loc de muncă care au participat în prealabil la sesiuni de informare și consiliere, în urma cărora au fost selectate în acest scop, fac parte din Activitatea 4 – FURNIZARE PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ. Activitatea se derulează pe parcursul a 15 luni de implementare de către Beneficiar – COLEGIUL TEHNIC I. D. LĂZĂRESCU, Partenerul 1 – S.C. Consulting Center S.R.L. din Deva și Partenerul 2 – Asociația Pro Factum Alba Iulia, pentru 560 de persoane din grupul țintă din cele 600 informate și consiliate, din regiunea Centru, jud. Alba, și regiunea Vest, jud. Hunedoara.

În cadrul proiectului, Consulting Center srl organizeaza 5 serii de curs de Comunicare in limba engleza, fiecare serie având un număr de 28 de cursanți.

Pe parcursul orelor de teorie și practică (90 în total), cursanții vor dobândi o serie de abilități – cheie, generale și specifice: comunicare orala si scrisa in limba engleza, notiuni de gramatica, termeni specifici industriei turismului. Aceste abilități și diplomele de absolvire recunoscute național și internațional le vor permite să își schimbe statutul pe piața muncii și să contribuie la reducerea ratei șomajului în plan local în cazul în care vor opta pentru locuri de muncă în numeroasele pensiuni turistice din Munții Apuseni.

Informații suplimentare:

Consulting Center srl Deva,

Tel. 0254 – 232135

E-mail: proiect.somaj@gmail.com

Persoane de contact:

Claudia Câta, expert grup țintă

Tel. 0758 022 270

Zeno-Ioan Dragoescu, expert publicitate și comunicare

Tel. 0744 393 781

 

Pentru mai multe informații despre POSDRU, accesați site-ul www.fseromania.ro

Posteaza comentariu