Curs Legea 211/2011 – obligativitate pentru toti agentii economici

In conformitate cu prevederile Legii nr. 211/25.11.2011, art. 22, alin.3, detinatorii/producatorii de deseuri persoane juridice, comerciantii, precum si operatorii economici autorizati din punct de vedere al protectiei mediului pentru efectuarea operatiunilor de colectare si transport deseuri „au obligatia sa desemneze o persoana din randul angajatilor proprii care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta lege sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane”. Conform alin. 4 „Persoanele desemnate, prevazute la alin. 3, trebuie sa fie instruite în domeniul gestiunii deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate”. Nedesemnarea unei persoane cf. art. 22 alin. 3, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 15.000 lei la 30.000 lei!

 

Top Quality Management, in calitate de lider in domeniul cursurilor de initiere, specializare si perfectionare va invita sa participati la cursul de specialitate “Responsabil cu gestionarea deseurilor”.

SCOPUL cursului „Responsabil cu gestionarea deseurilor” il reprezinta instruirea persoanei desemnate cu gestionarea deseurilor din cadrul firmei/ institutiei si deci a indeplinirii obligatiilor legale in vigoare in domeniul gestionarii deseurilor.

La finalul cursurilor, se va sustine examen in urma caruia se vor elibera certificatele de absolvire emise de Top Quality Management.

 

Tematica:

I. Prezentarea legislatiei in domeniu:

 Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor – obligatiile agentilor economici;

HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu completarile ulterioare;

HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare;

 II. Identificarea, caracterizarea si codificarea deseurilor, intocmirea si pastrarea evidentei deseurilor;

 III. Gestionarea deseurilor si, in special, a anumitor categorii reglementate prin acte normative speciale: uleiurile uzate, bateriile si acumulatorii uzati, deseurile de echipamente electrice si electronice, deseurilor periculoase, etc.;

 IV. Gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje;

 V. Valorificarea, monitorizarea si raportarea deseurilor. Evitarea sanctiunilor.

 VI. Studii de caz.

 

Competente dobandite: 

  • Coordonarea si monitorizarea activitatilor de gestiune a deseurilor;
  • Elaborarea documentelor privind gestiunea deseurilor in functie de specificul activitatii organizatiei;
  • Elaborarea raportarilor specifice.

 

 

Perioada: 16 si 17 august 2016, intre orele 10.00-16.00

 

Pret: 300 RON/persoana

 

Mai multe detalii puteti obtine accesand: www.cursuriautorizate.ro, la numerele de telefon 0724 341 894 / 0724 370 347 sau la e-mail: office@cursuriautorizate.ro.

Posteaza comentariu