Contabilitatea analitica a proiectelor finantate din fondurile ESI in perioada 2014 – 2020

Proiect ContaPlus® iti recomanda cursul: “Contabilitatea analitica a proiectelor finantate din fondurile ESI in perioada 2014 – 2020, organizat in Brasov, in perioada 27 – 29 ianuarie 2017.

CUI SE ADRESEAZA:

Persoanelor cu atributii in domeniu din cadrul entitatilor publice si private, contabililor din cadrul asociatiilor, fundatiilor, organizatiilor sindicale, etc., managerilor de proiect, responsabililor financiari din cadrul unitatilor de implementare a proiectelor, expertilor contabili in cadrul proiectelor europene.

SCOPUL CURSULUI:

Cursul va contribui la consolidarea cunostintelor participantilor in domeniul contabilitatii fondurilor externe nerambursabile astfel incat toate operatiunile realizate in cadrul unui proiect finantat din fonduri europene sa fie reflectate, prin conturi analitice, in evidenta contabila atat a beneficiarului unic/liderului de parteneriat, cat si a partenerilor acestuia, pe baza documentelor justificative. In acest fel pot fi evitate situatiile in care autoritatile de management solicita rezilierea contractului de finantare si/sau returnarea intregii finantari sau a unor sume de bani deja platite beneficiarului, dar care nu sunt justificate in mod corect in contabilitate si/sau in documente justificative.


TEMATICA ABORDATA:

1. Aspecte generale privind implementarea proiectelor finantate din fonduri europene in perioada 2014-2020, respectiv: 

 a) Conditii privind eligibilitatea cheltuielilor.

 b) Bugetul proiectelor si executia bugetara in cadrul acestora.

 c) Managementul platilor.

 d) Corectii financiare.

 e) Recuperarea debitelor.

2. Documentele justificative pe baza carora sunt inregistrate in contabilitate operatiunile specifice proiectelor finantate din fondurile ESI in perioada 2014-2020 si particularitati ale acestora in functie de solicitarea Autoritatilor de Management.

3. Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor specifice proiectelor, particularitati aferente beneficiarilor publici si privati, privind:

 a) Achizitiile de bunuri/servicii/lucrari si a platilor efectuate de catre beneficiarul fondurilor europene.

 b) Salariile, sporurile, sumele platite pentru diurna personalulului care lucreaza in proiect.

 c) Recunoasterea activelor generate in cadrul proiectului.

 d) Corectiile financiare la nivel de proiect si evidentierea in contabilitate a platilor aferente acestor corectii.

 e) Inregistrarea cererii de prefinantare si inregistrarea primirii sumelor din prefinantare.

 f) Inregistrarea cererii de plata si efectuarea platilor catre contractori.

 g) Inregistrarea cererilor de rambursare si inregistrarea primirii sumelor din rambursare, achitate beneficiarului de catre Autoritatea de Management.

 h) Decontarile intre parteneri, in cazul proiectelor implementate in parteneriat

4. Rambursarea/plata cheltuielilor; erori frecvente la intocmirea cererilor de rambursare/plata si corectarea acestora;

5. Controlul tehnic si financiar al proiectelor.

6. Auditul proiectelelor.

7. Aspecte fiscale privind fondurile externe nerambursabile: impozit pe profit, impozit pe venit, TVA.


INREGISTRAREA LA CURS

Se face in baza transmiterii formularului de inscriere completat la adresa de e-mail: office@proiect-contaplus.ro sau la numarul de fax: 0372.004.507

Ai nevoie de mai multe detalii privind cursul?
Nu ezita sa ne contactezi la numerele de telefon 0730.102.230 sau 021.222.00.29

Posteaza comentariu